Työpaikkablogi

Vuosien osaamista siirtämässä

Vertexillä osa henkilöstöstä on viihtynyt pitkään ja eläköitymisiä tapahtuu tulevina vuosina yhä enemmän. On ilahduttavaa, että talo on tarjonnut pitkäaikaisille Vertexläisille monipuolisia tehtäviä ja projekteja, joissa kasvattaa omaa osaamistaan. Pitkät työurat kertovat myös mukavasta työporukasta, jonka kanssa viihdytään.

Eläköitymisten kasvava määrä haastaa ja on pakottanut meidät miettimään, miten vuosien osaamista siirretään nuoremmille sukupolville. Lanseerasimme alkuvuodesta osaamisen siirtoprosessin, jossa mentorointi-tyyppisesti siirretään systemaattisesti osaamista eläköityvältä hänen töitään jatkavalle. Prosessiin kuuluu viikottaiset tapaamiset eläköityvän ja jatkajan välillä. Tapaamisten lisäksi työtä tehdään paljon yhdessä muutenkin ja tieto siirtyy myös näissä tilanteissa. Parin kuukauden välein tilanne tsekataan porukalla, jossa on mukana esimies ja HR. Näillä tsekkipisteillä varmistetaan, että asiat etenevät oikeaan suuntaan. 

Haastattelin Jorma Sallia ja Topi Törhöstä, jotka lähtivät osaamisen siirtoprosessiin alkuvuonna. Jorma on tullut Vertexille 30 vuotta sitten ja osaamista löytyy roppakaupalla. Jorma on tehnyt Vertexillä myyjän ja asiakaspalvelupäällikön tehtäviä ennen siirtymistään nykyiseen ED/HD-tuotteen tuotepäällikön rooliin.  Jorman manttelin perijäksi valittu Topi on ollut meillä neljä vuotta. Hän tuli tekemään Vertexille alunperin diplomityötä ja jatkoi valmistuttuaan projekti-insinöörin roolissa.

Tapasimme ensimmäisen kerran porukalla osaamisen siirtoon liittyen helmikuun loppupuolella. Fiilikset ensimmäisessä tapaamisessa olivat epäuskoiset ja hämmentyneetkin. Jorma kuvaa näin jälkikäteen ensimmäisen tapaamisen tuntemuksiaan hölmistyneiksi. Tuntui erikoiselta, että prosessi oli tosiaan alkamassa ja pitäisi lähteä miettimään, miten tietoa siirretään tehokkaimmin. Jormalla oli alusta alkaen vahva viesti Topille, sillä hän kannusti Topia tekemään roolista rohkeasti omannäköisensä. Topi muistelee, että aloituspalaverissa ajatus Jorman jättämästä aukosta tuntui todella suurelta, sillä hänellä on niin valtavan pitkä Vertex-ura takanaan. Aluksi tuntui, että asiaa on vaikka kuinka paljon, eikä oikein edes tiennyt mistä lähteä kaikkea purkamaan.

Alkuun Topi ja Jorma listasivat kaikki mieleen tulevat siirrettävät asiat intranettiimme omalle sivustolleen. Kyseiseltä listalta on ollut helppo seurata miten osaamisen siirto on edennyt. Keväällä kaksikko tapasi joka toinen viikko ja nyt syksyllä joka viikko. Yhteistyötä on ollut varsinaisten mentorointitapaamisten välillä paljon, ja asioita on läpikäyty sitä mukaa kun konkreettisia casejä on tullut esiin. Päivittäisestä yhteistyöstä huolimatta pysähtyminen kerta viikkoon on ollut tarpeellista.

Molemmat herrat nostavat suurimmaksi haasteeksi sen, että monet asiat ovat todella mutkikkaita, sidoksissa useaan paikkaan ja pinnan alla olevia asioita on paljon. Esimerkiksi joistain asetustiedostojen vaikutuksista on vaikea päästä selville ilman, että toinen selittää taustoja. Kevään etätyöt haastoivat myös hieman, ja nyt syksyllä kaksikko onkin pyrkinyt tapaamaan kasvokkain. Asioihin perehtymistä on helpottanut se, että Topilla oli tietämystä asioista jo jonkin verran ennen kuin prosessi alkoi. Lisäksi samoihin aikoihin osaamisen siirtoprosessin kanssa otettiin Service Desk eli asiakkaille tarjottava sähköinen tukipalvelu käyttöön. Työkalu on tukenut Topin perehtymistä paljon.

Osaamisen siirto alkaa olla loppusuoralla ja oppeja on tullut myös itse prosessista. Kumpikin pohtii sitä, että prosessin olisi voinut aloittaa ehkä aiemmin ja vauhdikkaammin. Toisaalta Topi kertoo hyväksyneensä prosessin aikana ajatuksen siitä, että kaikkea ei vaan ehdi käydä läpi. Onneksi Jorman eläköitymisen jälkeenkin Topilla on osaava tiimi ympärillään, jonka kanssa yhdessä ratkoen asiat saadaan hoidettua. 

 

Toivotamme Jormalle hyviä eläkepäiviä, kun ne koittavat ja Topille onnea uudessa roolissaan!

Valmistumisen juhlaa - kolme diplomityötä ja yksi pro gradu -työ

Tämä kevät on ollut Vertexillä valmistumisen juhlaa. Kolme diplomityötä on saatu kansiin ja yksi gradu on purkitettu. Haastattelin meidän nuoria valmistuneita; Arttu Halosta, Pasi Hokkasta, Anu Tolvasta ja Veera Louhivuorta. He kertoivat opinnäytetöidensä kirjoittamisen vaiheista ja työskentelystään Vertexillä.

Kolmen dippatyönsä valmiiksi saattaneiden polku Vertexille tuli suoraan TTY:ltä. Pasi on ollut meillä pisimpään, kesästä 2015 saakka, heti ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. Arttu aloitti kesätöissä pari vuotta myöhemmin, kesällä 2017. Anu ja Veera ovat kummatkin viime kesänä Vertex-uransa aloittaneita. Anu tuli tekemään mm. käyttäjäkokemukseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Tämä oli Vertexillekin uutta, sillä meillä ei ole aiemmin ollut aiheeseen perehtynyttä henkilöä. Tuoreista diplomi-insinööreistämme poiketen gradunsa juuri valmiiksi saaneen Veeran tausta on hieman erilainen. Veera on opiskellut suomen kieltä ja solahti vuosi sitten meidän sisällöntuottajan tehtävään.

Kaikki nuoret ovat tehneet kesätöiden lisäksi myös tuntitöitä opiskeluiden ohella. Jokainen kiittää yrityksen rentoa meininkiä ja sitä kuinka helposti porukkaan on päässyt sisälle. Tyypillisesti Vertexillä pääsee jo kesätöissä tekemään oikeita projekteja ja vastuuta saa kannettavakseen. Nuoret arvostavat sitä, että työtehtävät ovat mielekkäitä ja työyhteisö kannustava. 

Mielenkiintoisia aiheita

Diplomityöt tehtiin Vertexille ja niiden aiheet valikoituivat pitkälti nuorten omien mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Aiheen rajaamiseen ja pohtimiseen sai apua omalta esimieheltä ja tiimiltä. Kaikki diplomityöaiheet olivat Vertexin ohjelmistoja eteenpäin kehittäviä. Arttu kertoo toteuttaneensa Vertex G4Plant-ohjelmistoon laskentatyökalun, jonka avulla voidaan arvioida putkilinjan lämpöhäviötä ja sen kustannuksia eristepaksuudesta riippuen, tavoitteena säästää kustannuksissa. Pasin diplomityön aihe oli Johdinsarja- ja 3D-mekaniikkasuunnittelun integraatio. Työn sisältöön kuului johdinsarjasuunnittelutyökalun kehittäminen ja 3D-mallin hyödyntämisen mahdollistaminen johdinsarjasuunnittelussa. Anun diplomityö liittyi sen sijaan rakennussuunnitteluohjelmiston ja sen kokeilujakson käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Veera teki pro gradu-työnsä otsikolla ”Järjestön lausuntojen tuottamisprosessi ja tekstilajipiirteet”.  Veera on erikoistunut opinnoissaan työelämäviestintään ja kielikonsultointiin. Hän aloitti gradu-aiheen ideoinnin jo pari vuotta sitten, sillä kielessä häntä kiehtovat erityisesti työelämän tekstit. Gradussaan Veera tutki lausuntojen tekstilajia ja haastatteli järjestön toiminnanjohtajaa tekstien tekemisestä.

Työrauhaa, antoisia hetkiä ja tiukkaa kirjoittamista

Kaikki saivat opinnäytetyönsä sutjakkaasti valmiiksi noin puolessa vuodessa. Veera teki gradun ohella koko ajan noin 10h/vkossa töitä Vertexille. Hän kehuu kuinka sai soviteltua tuntityönsä joustavasti viikkoon ja onnistui siten myös opiskeluiden aikatauluttamisessa hyvin. Arttu, Pasi ja Anu tekivät diplomityövaiheessa lähes koko ajan pelkästään opinnäytetyötään ja saivat hyvän työrauhan opintojensa loppuun saattamiseen. Arttu huomauttaa, että tällainen työrauha ei välttämättä ole mahdollista kaikissa diplomityöpaikoissa.

Koska diplomitöiden aiheet oikeasti auttoivat Vertexiä, kokivat nuoret tämän yhdeksi tärkeimmäksi ja antoisimmaksi asiaksi opinnäytetyönsä uurastuksessa. Tunne siitä, että työn tuloksia hyödynnetään, antoi potkua kirjoitustyölle. Anu kertoo, että välillä toki tiukka aikataulu ja tieteellisen tekstin tuotto tuntui haastavalta. Toisaalta hyvänä oppina kirjoitusprosessissa oli hänen mielestään se, että tärkeintä on vaan aloittaa kirjoittamaan jotain, sillä siten työ pikku hiljaa tulee valmiiksi.

Pasia haastoi aika ajoin työssä oikeasti tarpeellisten ja käytettävien toimintojen suunnitteleminen. Toisaalta näitä suunnitellessa hän sai oppia ohjelmistokehityksestä ja erityisesti ajoneuvojen sähkösuunnittelusta roppakaupalla.  Arttu koki erittäin antoisaksi sen, kun pääsi oikeasti käyttämään opinnoissa opittuja asioita työssä. Veera tunnustaa uppoutuneensa työhön välillä oikein kunnolla, ja näinä hetkinä ajatus kulki ja tekstiä syntyi. Toisinaan kuitenkin näkökulmien rajaaminen tuntui vaikealta.  

Työ jatkuu mielenkiintoisten asioiden parissa

On selvää, että jokainen nuori sai opinnäytetyönsä parista paljon uusia oppeja reppuunsa. Työ ja oppiminen jatkuu, vaikka kirjat ovat nyt kansissa. Arttu haluaa keskittyä itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen myös diplomityön jälkeen. Vertexin monipuoliset työtehtävät kiinnostavat edelleen innokasta tekijää. Pasilla on selkeä visio jatkaa diplomityössään luomiensa suunnitelmien toteutusta. Oma rooli ja suunta ohjelmistokehityksen parissa on selkeytynyt diplomityön ansiosta. Anu jatkaa diplomityön jälkeen töitä käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden parantamisen parissa. Uusia haasteita hän saa jatkossa Scrum masterin roolissa. Veeralla sisällöntuotannon tehtävät työllistävät tänäkin kesänä.

Onnea vielä kerran Artulle, Pasille, Anulle ja Veeralle!

Code and computer graphics join forces

Another look at the work of Vertex software development comes from Antti Heinonen. Heinonen coded his first computer game when he was still in elementary school, and later worked for Rovio while he studied.

Alongside his interest in coding, Antti is passionate about computer graphics. At Vertex, Antti is free to put his expertise to use in developing our CAD software.

Let’s let Antti tell us about his project.

Taking Vertex CAD real-time 3D rendering to the next level

During the lifetime of Vertex CAD applications, the world of computer graphics and rendering has changed a lot. First, 3D shapes were software rendered — then came graphics libraries like OpenGL and dedicated hardware to handle rasterization and shading. Now, real-time 3D rendering technology has stabilized around a programmable graphics pipeline. Currently, Vertex CAD is settled on using OpenGL. OpenGL is great for its purpose, but due to being an almost 30 years old API, it’s dragging lots of history with itself — and this affects our code.

At Vertex, we have been prototyping and working on a completely new 3D rendering backend. The goal is to reduce technical debt, remove old code and future proof by rewriting the 3D rendering backend with modern technology and methods. By taking a fresh start, we can design the new 3D renderer to fully utilize modern graphics processing units.

Currently, the OpenGL backend is CPU limited and, at worst, only 10-20% of available graphics performance is used. The prototype significantly improves 3D performance and the user experience of handling large and medium sized CAD models in 3D viewports.
This is because the new rendering backend takes advantage of static batching of geometry and draw calls. This means we create a separate 3D graphics mesh from the CAD data model. A similar separation of geometry and CAD data is done in 3D model export to showroom service in glTF format.

By separating the 3D graphics mesh from the CAD data model, we eliminate the need to iterate the CAD model structure during rendering. The renderer just needs to know which sets of 3D mesh have  to be rendered, and with what material. Modern GPUs like big data sets, and rendering will be quickly CPU limited if draw call or material state change count rises. With the new backend, we’ve tried to arrange the mesh data and create big continuous graphics buffers and sort draw calls in order to render as much as possible with the fewest number of GPU draw calls or material state changes.

At the moment we leverage the open-source bgfx graphics library, which provides platform agnostic abstraction for graphics APIs. Although Vertex CAD is a Windows-only application, bgfx allows us to focus on designing the rendering backend architecture while future proofing for coming graphics APIs at the same time.

I strongly believe that this new 3D renderer is a turning point for handling and working efficiently with large 3D models in Vertex CAD applications.

Come join our team!

If you want to put your area of expertise to use in product and software development, we have excellent news: Vertex has work available for a knowledgeable C++ professional!

So come and join a knowledgeable and supportive group in a growing and financially stable company!

Read more here.

Kesäretki Lukkolahteen

Kesätyöntekijät ja muut uudet vertexläiset sekä perehdyttäjät suuntasivat Lukkolahteen torstaina 13. kesäkuuta. Kesäretkelle sattui vähän pilvinen ja tuulinen päivä, mutta eipä ollut hyttysiä. Päivä oli ainakin omalla kohdallani elämyksiä täynnä menomatkasta lähtien, kun pääsin saareen isohkon veneen kyydissä ja vieläpä suoraan kotiani lähimmästä satamasta. Veneily on minulle harvinaista herkkua, eikä Näsijärvellä seilailusta ole muutenkaan ennen tätä reissua kertynyt kokemusta.

Perillä vehreässä saaressa odotti tunnelmallinen huvila, saunarakennus, grillauspaikka ja muun muassa lentopallokenttä. Ennen kuin pääsimme tutkimaan paikkoja, piti vielä kurotella muutamat kuormasta järveen pudonneet tölkit talteen.

Ruokaa ja juomaa oli 19 ihmiselle varattuna melkoinen määrä ja ruuanlaitossa vierähtikin toista tuntia. Kaikki oli sen arvoista, sillä tulokset olivat herkullisia. Spagetin kaataminen siivilään tiskialtaan sijaan olisi tosin voinut onnistua paremminkin. Päivän aktiviteetteja syömisen lisäksi olivat muun muassa Mölkky, lentopallo, sulkapallo, lautapelit, saunominen ja uiminen. Oli mukava tavata työkavereita toimistosta poikkeavassa ympäristössä. Päivästä jäi hyvä fiilis ja luonnossa oleskelu rentoutti.

Aika saaressa kului nopeammin kuin maissa, ja kotiinlähdön aika koitti vääjäämättä. Paluumatkalla juttelimme muiden kesätyöntekijöiden kanssa siitä, että takana on varmasti yksi mieleenpainuvimmista päivistä kesätyön aikana.

Tekniikkaa, teekkareita ja humanisti

Aloitin tällä viikolla kesätyöt Vertexillä yhdentoista muun kohtalotoverin kanssa. Osa on ollut täällä aiemminkin töissä, mutta monille tämä on ensimmäinen Vertex-kesä. Kesätyöntekijöissä on ainakin tietotekniikan, tuotantotalouden ja teknis-luonnontieteellisen opiskelijoita. Opiskelen itse suomen kieltä ja muun muassa viestintää, joten erotun hiukan joukosta. Töihini kuuluu sisällöntuotantoon liittyviä tehtäviä ja tutustun Vertexin tuotteista erityisesti G4-mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon, jonka käyttämiseen tuotan ohjevideoita.
 

Valtaosalla vertexläisistä on insinööritausta ja yhteyksiä Hervannan kampukselle. Humanisti on kuulemma pieni harvinaisuus, mutten silti ole ensimmäinen lajini edustaja täällä. Vaikuttaa siltä, että Vertexillä kaikenlaiset näkemykset otetaan huomioon ja niitä pidetään arvokkaina. Erilaisia vahvuuksia on erilaisissa tehtävissä ja kaikki ovat innostuneita työstään. Työkavereiden kanssa jutellessa kävi ilmi, että humanistinäkökulma on täällä jopa toivottu asia, sillä insinööriyhteisössä voi toisinaan olla vaikea katsoa asioita ”ulkopuolisen” näkökulmasta.


Työmatkoilla on saanut nauttia kevätauringosta

Ensimmäiseen työpäivään kuului työpaikkaan, tiloihin ja työkavereihin tutustumista. Aloitimme päivän esittäytymiskierroksella ja lähdimme sen jälkeen tutkimaan taloa. Kävimme toimiston jokaisella työpisteellä ja kymmenien kädenpuristusten jälkeen nimet ja kasvot eivät välttämättä yhdistyneet muistissani vielä toisiinsa, mutta olo oli oikein tervetullut. Uutta asiaa riittää opittavaksi ja se onkin osa tämän työpaikan kiehtovuutta. Tuntemattomuuksia liittyy tosin muutaman kesätyöntekijän mukaan työnkuvaankin: ei ole vielä selvää, mitä kaikkea he täällä tulevat tekemään. Ensimmäiset työpäivät kuluivat heillä ohjelmiin tutustuessa ja uuden tiedon sulattelemisessa, joten hyvään alkuun on päästy.

Jossain vaiheessa työpaikkakierrosta pysähdyimme kahville ja työkaverit kertoivat yrityksen perustajilta kuulemiaan tarinoita Vertexin värikkäästä historiasta. Silloisen Lujuustekniikka Oy:n työntekijät ovat esimerkiksi viettäneet viikon jäätiköllä suksia testaamassa. Sivusimme myös Vertex-nimen taustaa. Vertex merkitsee kärkeä tai huippua. Sitä käytettiin aluksi Lujuustekniikka Oy:n tuotteiden nimissä, mutta lopulta Vertexistä tuli myös yrityksen nimi, sillä se oli saanut hyvän maineen ja sen lausuminen on helppoa myös suomen kieltä taitamattomalle.

Toisena työpäivänä töihin ei enää jännittänyt tulla. Aamuni alkoi työtuolin säätämisellä ja siinä hässäkässä housuni repesivät. Siitä en nauttinut. Päivässä oli onneksi paljon positiivistakin: työkavereiden kasvot näyttivät jo tutummilta, järjestelin työpisteeni omaan käyttööni sopivaksi ja toimiston tavat ja rutiinit alkoivat vähän hahmottua. Tutustuin kahvihuoneen palapeliharrastukseen ja opin paljon Vertexin käytännöistä intran ja työkavereiden avulla.

Lämmin työyhteisö on tullut puheeksi niin työhaastattelussa kuin kahvitauollakin ja avoin tunnelma on aistittavissa jokaisessa huoneessa. Ilmapiiri on perhemäinen: apua saa aina pyytää keneltä tahansa ja jos joku ei osaa auttaa, tietää hän jonkun, joka voisi osata. Tällaiseen työyhteisöön on tekniikkataustattoman humanistinkin mukava sujahtaa mukaan.

— 5 Items per Page
Showing 1 - 5 of 8 results.