Skip to Content

Vertex G4Plant

3D laitos- ja putkistosuunnitteluohjelmisto
kaikille laitostoimittajille.

Vertex G4Plant yhdellä silmäyksellä

Suorituskykyä suurilla laitosmalleilla

Maasto, laitosrakennus, päälaitteet ja pistepilvet

Putkistot, kannakointi ja isometrit

Kanavistot ja kaapelihyllyt

Portaat ja hoitotasot, yleinen profiilirakennesuunnittelu

PI-kaavioyhteys

Flow Workgroup -työryhmäohjelmisto

Flow PLM Laitosprojektin tiedonhallinta

 
 

Vertex G4Plant laitos- ja putkistosuunnittelu

Monipuolinen parametrinen ja piirrepohjainen suunnitteluohjelmisto suurten laitosmallien käsittelyyn.

 

Vertex G4Plant on suomalainen ja suomenkielinen CAD-ohjelmisto, jolla voidaan suunnitella laitoksia ja niihin liittyviä laitteita ja rakenteita. Piirustuksia on mahdollista tuottaa myös piirtämällä eli ilman 3D-mallia. Piirustuksien ja mallien hallintaan ohjelmistossa on käytössä suunnittelutiedon hallintajärjestelmä, jota kutsutaan arkistoksi. Lue lisää arkistosta

Suunnittelun ja mallintamisen nopeus perustuu tehokkaisiin erikoistoimintoihin, jotka valmiita kirjastokomponentteja hyödyntäen luovat älykästä laitosmallia havainnollisesti ja nopeasti.

Moderni käyttöliittymä tarjoaa selkeät suomenkieliset painonapit työnkulun mukaiseksi hioutuneessa järjestyksessä. Suomenkielisen ohjelmiston käyttö on helppo oppia. 

 

 

Valmiina kattava valikoima dokumenttipohjia. 3D-malleista ajettavat dokumentit täyttävät laajankin laitosprojektin tarpeet:


piirustukset | isometrit | profiilien kuvalliset katkaisulistat | materiaaliluettelot suoraan Exceliin | 3D pdf
 

G4Plant-ohjelmisto pitää sisällään laajan G4-mekaniikkasuunnittelun.

Yhteispeliä lähes kaikkien III osapuolten ohjelmistojen kanssa

 

VERTEX G4 Plant tarjoaa vakiona liitynnän suosittuun putkistojen jännitysanalyysiohjelmistoon Fpipe.

Vie kätevästi Vertexin teräs- ja putkirakenteet saman tuoteperheen FINNSAP- lujuuslaskentaohjelmistoon (FEM) optiona saatavan yhteyden avulla.


Tällä hetkellä laitossuunnittelun kannalta merkittävimmät ja käytetyimmät 3D- kääntäjät ovat:

IFC import ja export | STEP import ja export | 3D pdf export | DGN (MicroStation) import

DGN-kääntäjän avulla voit lukea MicroStation-ohjemistolla tuotetut DGN-muotoiset 3D-mallit ja 2D-piirustukset suoraan G4Plant ohjelmistoon. Kääntäjä tukee DGN-tiedostoversioiden v7, V8 ja v8i mukaisia malleja ja piirustuksia.
G4Plant 3D -malliin muodostuu piirrepuun hierarkia DGN-mallin mukaan geometriatyypeittäin, joiden mukaan osat jaotellaan ja nimetään piirrepuuhun. Värit siirtyvät DGN- tiedostosta alkuperäisinä.
DGN-mallien geometrian sijainti mallissa säilyy suhteessa origoon. Näin DGN-mallien muodostaman laitoksen kokoonpano on nopeasti koottavissa Vertex-kokoonpanona lisäämällä osamallit tulevan layoutin origoon.
Myös useita malleja on tuotavissa kerralla, mikä nopeuttaa kokoonpanon luomista.

 

Vakiona ohjelmiston mukana tulee aina 3D- peruskääntäjäpaketti (SAT, 3ds, STL ja VRML export) sekä 2D- puolelle (DWG, PDF, DXF, DXB, DWF, JPG, TIFF, PNG, GIF ja BMP.).

Edellä mainittujen lisäksi on saatavana:

IFC import ja export | 3D DWG import | SolidWorks import | Iges, import ja export | 3D pdf Presenter

Vertex Systems Oy:llä ohjelmistotalona on mahdollisuus laajentaa kääntäjien ominaisuuksia asiakaskohtaisiin erityistarpeisiin.


Lisätietoja kääntäjistä tuotedokumentaatiosivuillamme

 

 
 

Suorituskykyä suurilla laitosmalleilla

Vertexillä jatkat siitä missä kilpailijat hyytyvät.
Jopa yli 100 suunnittelijaa samassa 3D-projektissa.
Yli 10 Gigan mallit mahdollisia - ylivoimaista suorituskykyä!

G4Plant + Flow PDM tehoyhdistelmä

G4Plant 3D-Layout tehotyökalut

 • KEVENNYSTYÖKALU
  - raskaille SolidWorks ja Inventor mekaniikkamalleille
   
 • 3D TYÖTILARAJAUS
   
 • LINKKIOSIEN KEVENNYS
  -piirrepuusta kuorimalliksi tai ns. tyhjäksi malliksi
   
 • PISTEPILVIEN KEVENNYS JA RAJAUS
   
 • 3D ILMIASUTEKNIIKKA
  - mallista erilaisa piilotustiloja talteen
  - ilmiasukohtaiset näkymät, piirustukset ja osaluettelot
   
 • PIIRUSTUKSET
  - piirustusten avaus nopeasti ilman raskaan 3D-mallin avausta
 

Alkuun

 
 

Havainnollista suunnitelmasi oikeaan ympäristöön!
 

 

Mallinna rakennusta ympäröivä maasto vaivattomasti maastomallinnus-työkalulla käyttäen apuna esimerkiksi 3D-dwg tiedoston korkeuskäyriä. Voit myös helposti muokata maastomallia tai lisätä maastoon havainnollisia visualisoinnin materiaaleja.

Käytä rakennuksen ja laitteiden mallintamisessa tehokkaita parametrisiä työkaluja ja kattavaa komponenttikirjastoa. Hienot visualisointiominaisuudet mahdollistavat piirustukset viimeisteltyihin arkkitehtikuviin saakka.

Säästä suunnitteluaikaa ja kustannuksia käyttämällä monipuolisia import- ominaisuuksia todella laajasta kääntäjävalikoimasta.

Pistepilvet

Varmuutta nopeaan saneeraussuunnitteluun.

Laserkeilauksella tuotettu pistepilvi tuo suunnittelukohteen Vertexiin realistisesti ja tarkasti. Ohjelmistoon voidaan tuoda pistepilviä seuraavissa formaateissa: ascii (xyz), LAS, LAZ, PTS, PTX, E57, STL.

Ohjelmisto tukee keilauspistenäkymiä sekä pisteiden intensiteettiarvoja ja värejä, mikäli nämä on pistepilvitiedostoon tallennettu. Ohjelma tekee myös pintakolmioinnin pisteiden avulla varjostusta varten.

Pistepilven pisteisiin voidaan hakea mittausta ja referointia varten. Pisteitä voidaan myös poistaa aluevalinnalla.

 
 

Käynnistä erilaiset suunnitteluprojektisi nopeasti!


Mallinna putkistot tehokkaasti


Vertex G4Plant sisältää aina kaikki PSK- putkiluokat ja laajan putkikomponenttikirjaston. Putkistosuunnittelun toiminnoilla luot nopeasti tarvitsemasi putkistomallit ja ajat niistä isometrit. Yhdistettynä  Vertex G4 PI-kaaviosuunnittelusovellukseen putkistosuunnittelijalla on saumaton yhteys prosessisuunnitteluun ja prosessitietoihin.

Selkeäksi ja havainnolliseksi kehitetty käyttöliittymä tekee ohjelmiston oppimisesta ja käyttöönotosta nopeaa.

 

Lue lisää putkistosuunnittelusta

 

Tuota isometrit osaluetteloineen

 

 

 


G4 Plant ohjelmisto sisältää ohjelmistoon integroituna Isogen- isometrisovelluksen. Sen avulla saat 3D- putkilinjasta tai valituista linjan osista automaattisesti mitoitetun isometripiirustuksen osaluetteloineen. Mukana tulee muokattavissa oleva isometrisymbolikirjasto sekä työkalut isometrilomakkeiden ja muun isometrin sisällön muokkaamiseen.

Kannakoi nopeasti ja oikeilla tiedoilla
 

  Ohjelmistotoimitus sisältää nyt uusimman PSK 73 standardisarjan mukaisen primäärikannakekirjaston metatietoineen.

Kirjastoprofiileilla voit lisäksi mallintaa itse sekundäärikannakkeita tilanteen mukaan.

Pitkälle automatisoitu kannakekuvasovellus tuo merkittävää nopeutta usein suurten kannakepiirustusmäärien tuotantoon.

Vakiokirjastojen lisäksi tarjoamme vielä Lisega- ja Hydra- primäärikannakkeet kannakevalmistajien oman suunnitteluohjelman kautta mitoitettuna.

Eristeet


Aidosti eristetyillä putkilinjoilla luotettava ja havainnollinen tilanvaraus layoutiin.

Eristeet lisätään kokoonpanoon selkeäsi näkyvänä  oikeana osamallina. Eristys syntyy helposti valmiille putkilinjalle listattavine metatietoineen. Oikean erityksen valitsemiseksi sovellus sisältää kattavat eristystaulukot.

Eristys näkyy myös isometripiirustuksissa haluttaessa. Uusi tekniikka mahdollistaa kokoonpanotyyppiset eristeet esimerkiksi pellityksineen.

Lue lisää kannakoinnista ja eristeistä
 

Tarkista törmäykset suunnittelun ohessa

 

Ohjelma tarkistaa nopeasti ja havainnollisesti yksittäisten putkilinjojen törmäykset ja merkitsee ne malliin. Törmäystarkasteluihin on useita erilaisia vaihtoehtoja tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Havaittujen törmäysten paikat ja tyyppi jäävät muistiin, niihin on helppo palata ja korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella rauhassa.

 
 

Venytä ja muovaa, liitä ja katkaise, nyt helppoa kuin mikä!

 

Reititä pyöreitä tai suorakaiteen muotoisia kanavia ja lisää komponentteja itse antamillasi mitoilla helposti. Mukana on myös eri toimittajien valmiita kanavakomponentteja.

Kirjastoissa on valmiina muunnoskappaleita, lohkokäyriä ja muita erikoisosia. Erikoistapaukset voit aina mallintaa ja aukilevittää levityskuviksi.

Lue lisää kanavistoista ja kaapelihyllyistä

 

Alkuun

 
 

Koe hoitotasojen mallintamisen helppous

 

Vedä hoitotasoja ja portaita kaiteineen kuin putkea.

Portaiden ja hoitotasojen suunnitteluun on nyt tarjolla edistyksellinen, interaktiivinen suunnitteluautomaatti. Valitse tietokannasta taso- ja porrastyyppi haluamillasi mitoilla ja aloita reititys. Syntynyt malli on edelleen täysin muokattavissa. Automaatin osakokoonpanoina tuottamien tasojen ja portaiden pituudet, leveydet, korkeudet ja porraskulmat ovat vapaasti muokattavissa jälkikäteen.

Profiilirakennesuunnittelu


Älykkäiden profiilien tietomallista data Exceliin, IFC- tai 3D PDF- tiedostoon.

Ohjelmisto sisältää monipuoliset toiminnot profiilien lisäystä ja päiden trimmausta varten.

Mukana tulee kattava profiilikirjasto, jota käyttäjät voivat tarvittaessa täydentää tallentamalla sinne omia profiilejaan. Peruslistausten lisäksi profiileista voidaan muodostaa hieno kuvallinen katkaisulista, jossa on havainnollisesti kuvina esitetty profiilien poikkileikkaukset ja päiden sahauskulmat.

 
 

PI-kaavio- ja laitosohjelmisto, saumatonta yhteispeliä

Prosessikaavioiden ja koko projektin sisältämää suunnittelutietoa hyödynnetään suoraan 3D- putkistosuunnittelussa. Tietyssä vaiheessa prosessikaavio voidaan julkaista putkistosuunnittelua varten. Putkistosuunnittelija voi avata kaavion mallin rinnalle ja yksinkertaisesti poimia positiot malliin sijoitettaviksi 3D-komponenteiksi. Näin tiedot mallin ja kaavion välillä ovat yhtenevät ja ajan tasalla

Projektin kaikkia laitekortteja voidaan selata havainnollisesti ja listata useilla eri formaateilla esimerkiksi Exceliin. ETSI-VALAISE, Löydä tarvitsemiesi positioiden sijainnit ja tiedot kaaviosta tai mallista havainnollisesti.

Prosessisuunnittelu pystyy seuraamaan mallinnuksen etenemistä erityisellä näkymällä. Kaavion ja mallin positiosisältöjä voidaan vertailla keskenään ja löytää korjaustarpeet.

   

 

Jaa laitosmalli kaikille osapuolille
tehokkaasti ja turvallisesti Vertex Showroom -palvelussa

Uusi Vertex Showroom-palvelu muuttaa suunnittelijan Vertex G4Plant-ohjelmistolla luodut laitosmallit havainnollisiksi virtuaalimalleiksi, joita voi jakaa turvallisesti ja tarkastella älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen selaimella. Palveluun luotu virtuaalimalli sisältää suunnittelutiedot helposti käytettävissä olevassa muodossa.

Rekisteröidy mukaan Showroom-palveluun ja kokeile sitä veloituksetta! https://showroom.vertex.fi


Tutustu lämpölaitoksen Showroom-virtuaalimalliin

 

 

VUOKRAA G4Plant!
Hanki nyt ammattitason Vertex G4Plant käyttöön edullisella vuokrasopimuksella.

Kysy lisää vuokrauksesta

TUTUSTU LISÄÄ
Haluatko tietää lisää Vertex G4Plantista? Tutustu tuotedokumentaatioon.

G4Plant tuotedokumentaatio

 

 

Lue asiakastarinoitamme               Uutiskirjearkisto

  

 
 
 

Kattavat ratkaisut laitos-, instrumentointi- ja prosessisuunnitteluun

 

Kiinnostuitko?


Ota yhteyttä. Kartoitetaan yhdessä liiketoimintasi tarpeisiin
parhaiten soveltuva ratkaisu.

Pyydä tarjous Vertex G4Plant -ohjelmiston hankinnasta

 

Jukka Virtanen
Myyntijohtaja
0400 893 881
jukka.virtanen(at)vertex.fi

30 päivän koekäyttö

Kokeile  Vertex G4Plant -ohjelmistoa
30 päivää ilman sitoumuksia!

Tilaa ilmainen koekäyttö

Pyydä Vertex G4Plant -ohjelmiston esittely
This field is mandatory.