Back

Vahva läsnäolo somessa tukee asiakaskokemusta

Vertex Systemsin visiona tulevaisuuden suunnitteluohjelmistojen tekijänä ja dynaamisena työpaikkana on tarjota myös alansa paras asiakas- ja käyttäjäkokemus. Tämän tavoitteemme tukemiseksi tartuimme uudenlaisella otteella myös viestintämme kehittämiseen sosiaalisessa mediassa. Someviestintämme vahvistamiseksi rakensimme kuluvan vuoden alussa sosiaalisen median strategian ja selkeän toimintasuunnitelman sisällöntuotantoa ja eri kanavien ylläpitoa varten.

Sosiaalinen media on yhä vahvemmin asiakaskokemuksen luomisen ja kehittämisen kanava. Parhaimmillaan some on myös väylä, jolla saamme asiakkailta suoraa palautetta toiminnan kehittämiseksi. Menestyminen sosiaalisessa mediassa edellyttää huolellisesti ja tarkasti mietittyä sisältöstrategiaa, jota noudatamme kunkin kanavan vaatimalla tavalla.

Somestrategiamme pohjautuu yritysstrategiaamme ja viestintämme kärkiin. Henkilöstöstämme nimetyn sometiimin vetämänä tarkensimme sosiaalisen median tavoitteet, kohderyhmät ja terävöitimme eri kanavien roolia.

Projektin alusta alkaen olemme aktivoineet henkilöstöä mukaan sometoimintaan. Järjestimme ”someklinikoita”, joissa tutustuimme tarkemmin eri kanavien käyttöön.

Uudistimme Vertexin somekanavien visuaalisuuden ja esittelytekstit ja tarkensimme kanavien profiileja ja rooleja. Nyt pääkanavina käytössämme ovat Facebook, Twitter, LinkedIn sekä uutena Instagram, jossa on mahdollisuus tutustua vertexläisiin ja heidän työarkeensa. Sosiaalisen median kanavilla on tärkeä rooli markkinoinnissamme ja tunnettuutemme lisäämisessä, erityisesti kilpailluilla työntekijämarkkinoilla.

Haluamme tarjota somessa niin asiaa kuin kevyempääkin sisältöä mm. asiakastarinoiden ja tuote- ja tapahtumapäivitysten kautta sekä ottamalla kantaa alan ajankohtaisiin ilmiöihin. Some tarjoaa väylän kertoa arvoistamme ja arjestamme siellä, missä asiakkaamme ovat läsnä. Pääosassa on laadukas sisältö, jota tuotamme kokonaisvaltaisesti eri markkinointikanavien valmiita materiaaleja hyödyntäen.

Sometoimintamme onnistumisen avaimina ovat säännöllisyys ja suunnitelmallisuus. Tässä käytämme apuna päivitysten suunnitteluun ja raportointiin Excel-muotoista toimintasuunnitelmatyökalua. Tarkastelemme ja analysoimme toimintaa säännöllisesti, ja kehitämme sisältöä joustavasti tulosten mukaisesti.

Säännöllisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla kanaviemme seuraajamäärät ovat lähteneet kuluneen kevään 2018 aikana selkeään kasvuun. Päivityksistä suosituimpia ovat olleet rekrytointiin liittyvät sisällöt, työntekijöiden uratarinat sekä blogikirjoitukset.

Henkilöstöllä on iso rooli Vertexin some-näkyvyyden edistämisessä omissa verkostoissaan ja myös sisällön tuottamisessa Vertexin omiin kanaviin – toiminnassa voi jokainen olla aktiivisesti mukana monella eri tavalla, myös esimerkiksi antamalla ideoita somekanavien uusien viestien aiheiksi.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.