Back

CAD, PLM ja ERP - kolmiodraaman ainekset

Edellisessä blogi-kirjoituksessani sivusin hieman yrityksen toimintojen tehostamista. Usein suunnitteluohjelmistojen, tässä tapauksessa sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmistojen toimivuutta tarkastellaan vain suunnittelun näkökulmasta. Tämä on tietysti hyvin looginen näkökulma, mutta toisaalta suunnittelun tehtävänä on tuottaa tuotesuunnittelua sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. Olen havainnut, että ei ole kovin yleistä tarkastella suunnitteludokumenttien laadun (mm. esitystavan ja tarkkuuden) vaikutusta tuotannon tehokkuuteen tai alihankinnan hintatasoon. Tämä vielä korostuu, jos yrityksellä ei ole omaa tuotantoa. Lisäksi harvoin tarkastellaan dokumenttien laadun vaikutusta tuotteen elinkaarikustannuksiin.

Onko sitten suunnittelun käyttämillä ohjelmistoilla vaikutusta dokumenttien laatuun?

Tämä asia nousee esiin säännöllisesti, kun asiakkaiden tai prospektien kanssa keskustellaan yrityksen ohjelmistojen kehittämistarpeista ja kehittämisen esteistä.

Keskusteluissa on noussut esiin, että dokumenttien laatu on osin ohjelmistoriippuvaa. Ohjelmistot eivät välttämättä esimerkiksi tue haluttua esitystapaa tai niiden käyttö työlästä, jolloin joudutaan tinkimään dokumenttien laadusta. Tällä toimintamallilla säästetään suunnittelukustannuksissa mutta aiheutetaan kustannuksia tuotteen muissa elinkaarenvaiheissa.

Keskustelu ajautuu usein myös tuotetiedonhallintaan ja tuotteen elinkaarenhallintaan eri järjestelmien näkökulmasta. Tähän liittyen keskustelut ovat saaneet mielenkiintoisia piirteitä. Kerran eräs prospekti tokaisi minulle PLM-järjestelmästä keskusteltaessa: ”mehän olisimme keskellä kolmiodraamaa, jos hankkisimme tänne PLM-järjestelmän”. Samaan hengenvetoon hän jatkoi: ”miten sinä sitten hoitaisit tämän kolmiodraaman CAD, PLM ja ERP?”.

Tätä asiaa kannattaa tarkastella ylemmältä tasolta, jotta ymmärtää yrityksen toimintamallin sekä järjestelmien kokonaisarkkitehtuurin. Usein eri järjestelmät (CAD:t, PLM ja ERP) sisältävät samankaltaisia toimintoja, joten työjaon määrittely eri järjestelmien välillä on tärkeää. Lisäksi järjestelmäintegraatiot voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen yrityksen toiminnassa.

Tyypillisesti yritykset hankkivat yhden järjestelmän kerrallaan tarpeittensa mukaan. Tästä syystä järjestelmien työnjaossa saattaa olla päällekkäisyyksiä tai käyttöön on saattanut jäädä järjestelmiä, joita käytetään vähän, tai joille ei ole enää olemassa tukea.

Hyvä esimerkki onnistuneesta järjestelmien uusimista löytyy Vilakone Oy:ltä. Vilakoneella uudistettiin rohkeasti kaksi järjestelmää (PLM ja ERP) yhtä aikaa, jolloin järjestelmien työnjako saatiin selvitettyä ja määriteltyä tarkasti. Samalla vältyttiin edellä mainitusta kolmiodraamasta.

Tarkemmin uudistuksesta voit lukea asiakaslehtemme artikkelista >>

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.